Założenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego


Brak wymogu wniesienia kapitału zakładowego

Cena założenia oddziału przedsiębiorcy


od 800 EUR

Świadczymy kompleksowe usługi


Łącznie siedzibę

   

Szybko i łatwo załadować oddziału przedsiębiorcy


  Prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem oddziału („odštěpný závod“; poprzednio, zgodnie z Kodeksem handlowym, tzw. jednostka organizacyjna) to jedna z postaci prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych na terytorium Czech, bez konieczności zakładania nowej spółki.
  Powołanie oddziału, zarządzanie nim i jego likwidacja są przy tym prostsze pod względem administracyjnym niż założenie, zarządzanie i likwidacja tradycyjnej spółki (np. z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej itp.).

W porównaniu z tradycyjną spółką, założenie oddziału posiada przede wszystkim następujące zalety:


  Oddział jest częścią spółki zagranicznej, co oznacza, że transakcje pomiędzy przedsiębiorcą zagranicznym a jego oddziałem przebiegają w sposób       czysto nieformalny.
  Brak wymogu wniesienia kapitału zakładowego.
  Jedynym obowiązkowym organem oddziału jest jego kierownik, wobec którego prawo nie stawia tak surowych wymogów jak wobec członków       organu statutowego tradycyjnej spółki.
  Zarządzanie oddziałem nie podlega żadnym specjalnym regułom, nie ma zatem wymogu zwoływania walnego zgromadzenia czy zgromadzenia       wspólników itp.
  Łatwość likwidacji oddziału.

Cena założenia od 800 EUR + VAT


  Sporządzenie decyzji o powołaniu oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego.
  Reprezentację przed Urzędem ds. Działalności Gospodarczej (Živnostenský úřad).
  Reprezentację w procesie wpisu do rejestru handlowego (Obchodní rejstřík).
  Opłatę administracyjną za wystawienie Certyfikatu Działalności Gospodarczej (Živnostenský list).
  Opłatę administracyjną za wpis do rejestru handlowego.
Do oddziału przedsiębiorcy
na poczekaniu
zapewnimy siedzibę

Jeżeli są Państwo zainteresowani założeniem oddziału, prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny.
Przygotujemy wszystkie konieczne dokumenty i załatwimy wszelkie formalności w ciągu 14 dni..

Prawo wymaga, aby każdy oddział posiadał siedzibę. Zachęcamy do wyboru jednej z naszych siedzib


  Zapewnienie siedziby spółki w wirtualnym biurze Siedziba w dzielnicy
Praha 1
Praha 3
Praha 9
Praha 10
Brno IBC
przy opłacie rocznej
500 €
250 €
400 €
300 €
300 €

Formularz do założenie oddziału przedsiębiorcy

Wypełnij formularz i gotowe! Formularz nie jest długi, szczegóły omówimy wspólnie przez telefon.
Nie musisz się obawiać o swoje dane osobowe. Nigdy nie przekażemy twoich danych osobom trzecim. Wręcz przeciwnie, będziemy jest przechowywać z należytą starannością zgodnie z czeską ustawą Nr 101/2000 Dz. U. o ochronie danych osobowych i informacji.

Adresa Vašeho
budoucího sídla
Roháčova 145/14,
Praha 3

Ceny nie zawierają podatku VAT

Proszę o wirtualną siedzibę dla nowo założonej oddziału przedsiębiorcy

Proszę również o prowadzenie księgowości

Jeśli nie masz czasu na wypełnienie formularza,

zostaw nam swój numer telefonu. Sami do ciebie zadzwonimy!

W założeniu oddziału przedsiębiorcy pomoże Ci:

Jake&James Accounting s.r.o.

Revoluční 763/15
Praha 1, Czech Republic, 110 00

Czynne: Pon.-Pt. 9.00-17.00 (poza tymi godzinami po indywidualnym uzgodnieniu)

IČ: 02221977
Sygnatura akt: C 217061 prowadzona przy Sądzie Rejestrowym w Pradze.

Telefon: +420 226 224 724
E-mail: info@jake-james.cz
Web: www.jake-james.pl

Dołącz do nas na Facebooku

©2011-2022 Jake&James Accounting s.r.o. wszelkie prawa zastrzeżone