Setting up a company

How can we help you?

...or choose a category that interests you.

Setting up a company

Yes, the same rules apply to foreigners as for Czech citizens. As a first step, we recommend arranging a bank account for the company, which is necessary for depositing the share capital. A simpler option is to buy one of our ready-made companies.


Yes, there is no limit to the number of LLCs you can own.


Yes, the same person can simultaneously be the managing director and a partner.


Yes, by law an LLC must have a bank account.


The company is a legal entity, and as such, does not pay social security or health insurance. However, if the company has any employees, it must pay health and social security for them.


Ano, pro cizince platí stejná pravidla jako pro občany ČR. Jako první krok doporučujeme zařídit si pro firmu bankovní účet, který je nutný pro složení základního kapitálu. Jednodušší varianta je koupit si jednu z našich ready-made společností.


Incorporation takes place by direct registration with a notary public, and the company is displayed in the justice system by the next day.


Yes, a new trade licence must be set up, as this is done directly in the name of the legal entity, not in the name of the managing director or shareholder.


You don't have to if you want to use your own address. However, you must provide us with the consent of the owner of the property in question with a certified signature. We will be happy to help you with this as well.


Execution is not an obstacle, only insolvency is a problem. In such a case, becoming the managing director is impossible; you can only be a shareholder.


This is not necessary, trade licenses are set up directly for the company.


A personal meeting is not necessary, we can handle the whole process remotely. We will send you the necessary documents by e-mail for signature and verification.


VAT liability is not automatic. Once the company is established, voluntary registration for this tax must be sent to the competent tax office. It is also a good idea to have the documents ready, such as invoices received/issued, contracts with possible business partners, etc.


Zápis do OR probíhá přímým zápisem u notáře a společnost je do druhého dne zobrazena v justici.  • Vyšší základní kapitál zvyšuje důvěryhodnost firmy. V OR vypadá lépe základní kapitál 200 000 Kč než 1 Kč.
  • Vyšší kapitál je výhodnější při plánovaných prvotních nákladech společnosti bez prvotních příjmů.


Klasickým založením společnosti se rozumí zápis do OR do 10 pracovních dnů vč. vyřízení živnostenského oprávnění. U založení expresního se do OR společnost zapisuje pouze s pronájmem nemovitostí. Živnosti se mohou vyřídit až po zápisu a podat dodatečně k zapsání u soudu. Zápis je pak proveden i během jednoho dne.


Exekuce není překážkou, problémem je pouze insolvence. V takovém případě není možné být jednatelem, pouze společníkem.


Plátcovství DPH není automatickou záležitostí. Po vzniku společnosti je nutné odeslat na příslušný finanční úřad dobrovolnou registraci k této dani. Také se hodí mít připravené dokumenty jako např. přijaté/vystavené faktury, smlouvy s případnými obchodními partnery apod.


Osobní schůzka není nutná, celý proces vyřídíme i na dálku. E-mailem Vám pošleme potřebné dokumenty k podpisu a ověření.Nemusíte, jestli chcete použít vlastní adresu. Musíte nám však dodat souhlas vlastníka dané nemovitosti s úředně ověřeným podpisem. I s tímto Vám rádi pomůžeme.


Ano, je nutné zřídit novou živnost, protože se zřizuje přímo na právnickou osobu, nikoli na jednatele či společníka.


Ano, počet není nijak omezen.


Ano, ze zákona musí mít s.r.o. bankovní účet.


Ano, jednatelem i společníkem může být stejná osoba.


Společnost je právnická osoba a jako taková sociální ani zdravotní pojištění nehradí. Ale jestliže má společnost nějaké zaměstnance, musí za ně odvádět zdravotní a sociální pojištění.


Higher share capital increases the credibility of the company. Share capital of CZK 200,000 looks better than CZK 1 in the Company Register. Higher capital is more advantageous when the company's initial costs are planned without initial income.


The classic incorporation of a company means registration in the Company Register within 10 working days, including the processing of the trade licence. With express incorporation, the company is only registered in the Company Register with the lease of the property. Trade licenses can be processed after registration and filed additionally for registration with the court. Registration can then be done even in one day.Didn't find what you needed? Contact us!

Dane do kontaktu

Napisz do nas, a my
odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i stosuje się do niej zasady Google polityki prywatnościwarunków korzystania z usługi

WŁAŚCIWE LICZBY DLA TWOJEJ FIRMY

10 500+Spółki założone i sprzedane
19 000+Siedziby zarejestrowane dla spółek
12Lata naszej historii

Wiadomości z naszego bloga