_Organizační složka

Jaké jsou předpoklady pro podnikání zahraničních právnických osob v ČR?

Zákon o veřejných rejstřících zakotvuje určitou dvojkolejnost týkající se povinnosti zápisu zahraničních právnických osob do obchodního rejstříku. Zahraničním právnickým osobám se sídlem mimo Evropskou unii podnikajícím na území České republiky ukládá zákon povinnost zápisu do obchodního rejstříku, zatímco právnická osoba se sídlem v Evropské Unii tuto povinnost nemá a smí tak podnikat na území České republiky, aniž by podléhala zápisu do obchodního rejstříku. Jediné omezení jí klade zákon o živnostenském podnikání, když vyžaduje, aby disponovala živnostenským oprávněním.

Ten, kdo by vstupoval do právních vztahů s unijními zahraničními osobami nezapsanými do obchodního rejstříku a podnikajícími na našem území, si však nebudou moci ověřit, s kým vlastně do právních vztahů vstupuje.

Zahraniční společnosti (mateřské firmě) rovněž umožňuje podnikat v České republice organizační složka zahraniční právnické osoby a to bez toho, aby bylo nutné založit si novou společnost a investovat do ní finanční prostředky.

Organizační složka nebo odštěpný závod?

Pojem organizační složka byl v souladu s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku nahrazen pojmem pobočka, přičemž je-li pobočka zapsaná do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod (§ 503 odst. 1 a 2 NOZ). Jedinou změnu ve výpisu z obchodního rejstříku tak nalezneme v tom, že rejstříkový soud od 1. ledna 2014 zapisuje jako právní formu „odštěpný závod zahraniční právnické osoby“ a nikoli „organizační složka zahraniční právnické osoby“.

Hlavní výhodou založení organizační složky zahraniční právnické osoby / odštěpného závodu zahraniční právnické osoby je rychlost a především minimální finanční náklad, jelikož nezakládáte nový právní subjekt. Není tedy třeba sepisovat notářský zápis o založení ani skládat základní kapitál.

Zakládání organizační složky zahraniční právnické osoby / odštěpného závodu zahraniční právnické osoby se řídí legislativou země, ve které je zakládána. //www.jake-james.cz/organizacni-slozka/Zakládáte-li tedy organizační složku / odštěpný závod v České republice, je třeba postupovat dle českých právních předpisů. Nevíte, co a jak? Obraťte se na naše odborníky a nechte si se zápisem poradit.

Co budete potřebovat?

Z počátku budete potřebovat poskytnutí sídla pro organizační složku a řadu dalších formálních úkonů. Se vším Vám poradíme a dokumentaci připravíme. Pokud pak budete potřebovat pomoci s vedením účetnictvím, můžeme Vám zabezpečit i toto, jelikož účetnictví je třeba vést dle předpisů dané země.

Organizační složku zahraniční právnické osoby / odštěpný závod zahraniční právnické osoby pak zastupuje navenek ve věcech, které se jí přímo týkají, vedoucí a má tedy na starosti jednání s obchodními partnery a uzavírání smluv včetně zastupování zahraniční společnosti před úřady a soudy dané země, především jedná-li se o záležitosti organizační složky. Vedoucí pak musí splňovat stejné náležitosti, jako jednatel společnosti s.r.o.