Nowy obowiązek korporacyjny: Raportowanie ESG lub raport zrównoważonego rozwoju

Monitorowanie wpływu działalności gospodarczej na środowisko (E), pracowników i społeczeństwo (S), a także tematy związane z zarządzaniem (G) są uwzględniane w czeskim ustawodawstwie. Spółki będą teraz przygotowywać tzw. raport zrównoważonego rozwoju. W 2024 r. obowiązek ten będzie dotyczył tylko największych spółek, ale stopniowo będzie miał zastosowanie do innych firm. Dowiedz się, kogo to dotyczy i co powinien zawierać raport ESG.

Kto musi opublikować raport zrównoważonego rozwoju?

Ślad węglowy i emisje, zarządzanie odpadami, bezpieczeństwo produktów, warunki pracy pracowników czy walka z korupcją to tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Duże korporacje raportują je od kilku lat na mocy dyrektywy w sprawiesprawozdawczości niefinansowej (NFRD). NFRD nakłada obowiązek publikacji raportów zrównoważonego rozwoju na instytucje finansowe i spółki giełdowe zatrudniające ponad 500 pracowników. Nie jest to nowość - odpowiedzialne praktyki biznesowe są już uwzględniane na przykład przez inwestorów i banki.

Jednak zgodnie z nową europejską dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), inne firmy również będą musiały sporządzać raporty ESG. CSRD została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę UE w grudniu 2022 r. i zostanie wdrożona do czeskiej ustawy o rachunkowości od 2024 roku.

Raport zrównoważonego rozwoju zostanie zatem przygotowany na nowo:

 • Wszystkie duże, średnie i małe spółki, których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na giełdzie.
 • Inne spółki, które spełniają co najmniej dwa z następujących trzech warunków:
 • - ponad 250 pracowników;
 • - obroty powyżej 50 mln EUR;
 • - wartość aktywów powyżej 25 mln EUR.

Szacuje się, że około 1100 czeskich spółek będzie raportować, ale nie każda spółka będzie podlegać temu obowiązkowi w 2024 roku. Obowiązkowe raportowanie ESG jest wprowadzane stopniowo, w zależności od wielkości spółki, w kilku etapach:

 • Od 2024 r: Spółki, które dotychczas publikowały raporty zrównoważonego rozwoju na podstawie pierwotnego NFRD. Obejmuje to ponad 20 największych czeskich spółek (np. CEZ, Škoda Auto, Kofola lub Česká spořitelna).
 • Od 2025 r: Inne firmy spełniające dwa z trzech powyższych warunków.
 • Od 2026 r.: Małe i średnie spółki notowane na giełdzie.

Raport ESG będzie częścią raportu rocznego publikowanego w ramach sprawozdania finansowego. Będzie on przygotowywany wstecz za poprzedni rok kalendarzowy - jeśli więc zatrudniasz np. 300 pracowników i posiadasz aktywa o wartości 30 mln EUR, musisz przygotować swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju w 2026 r. (z informacjami za 2025 r.).

Zawartość raportu zrównoważonego rozwoju

Celem raportów zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie przez firmy przejrzystości w zakresie wpływu, ryzyka i możliwości ESG. Raporty będą koncentrować się zarówno na wpływie czynników zewnętrznych na ich działalność, jak i na tym, jak sama firma wpływa na środowisko.

CSRD dąży do standaryzacji formatu raportów ESG, tak aby firmy miały jasność co do tego, jakie informacje należy zgłaszać i co muszą wiedzieć od swoich partnerów biznesowych. W związku z tym opracowano standardy, które mają służyć jako struktura treści raportów zrównoważonego rozwoju. Zostały one opracowane przez Europejską Grupę Doradczą EFRAG i noszą nazwę ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Ich streszczenie można znaleźć w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej.

Standardy ESRS obejmują:

 • dwaogólne obszary dotyczące zrównoważonego rozwoju, obejmujące np. informacje na temat procesów zarządzania i strategii ESG, modelu biznesowego spółki czy łańcucha dostaw;
 • dziesięć tematów pogrupowanych według filarów ESG.

Zawartość raportu ESG (raport zrównoważonego rozwoju)

Informacje ogólne (strategia i procesy) E (wpływ na środowisko) S (wpływ społeczny) G (ład korporacyjny)
Wymagania ogólne Zmiana klimatu Własna siła robocza Zachowanie korporacyjne
Informacje ogólne Zanieczyszczenie Pracownicy w łańcuchu wartości
Zasoby wodne i morskie Dotknięte społeczności
Różnorodność biologiczna i ekosystemy Konsumenci i użytkownicy końcowi
Wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym

Przykłady aspektów ESG

 • Środowisko: źródła i zużycie energii, emisja gazów cieplarnianych, gospodarka odpadami.
 • Firma: zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy, skład pracowników według rodzaju umowy, różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, bezpieczeństwo i jakość produktów.
 • Ład korporacyjny: struktura własności, praktyki zapobiegania korupcji.

Jeśli podlegasz obowiązkowi raportowania, musisz zawsze zgłaszać informacje ogólne. Możesz jednak pominąć niektóre inne obszary ESG w raportach, jeśli możesz wykazać, że nie są one istotne dla Twojej działalności. Ustawodawcy biorą pod uwagę, że na przykład firma usługowa zajmuje się innymi kwestiami niż firma produkcyjna.

Aby określić i móc uzasadnić, które dane ESG należy ujawnić, a które nie, należy przeprowadzić analizę istotności przed sporządzeniem raportu. Jest to proces oceny istotności obszarów ESG dla firmy. Jeśli na podstawie analizy pominiesz pewne tematy, wyjaśnisz w raporcie, dlaczego podjąłeś taką decyzję - opisując proces oceny istotności.

Dlaczego warto zajmować się kwestiami ESG?

 • Czynniki ESG wpływają na wyniki i wartość firmy. Pomyśl o tym, jak reputacja firm została nadszarpnięta przez przypadki związane ze zniszczeniem środowiska lub złymi warunkami pracy. Regularna ocena ryzyka i wpływu może zapobiec takim problemom.
 • Zrównoważony rozwój jest przedmiotem zainteresowania opinii publicznej i partnerów finansowych. Odpowiedzialne podejście do biznesu zwiększa konkurencyjność. Dotyczy to klientów, obecnych i potencjalnych pracowników, mediów, inwestorów, banków i innych firm. Może to pomóc w negocjacjach biznesowych, budowaniu marki oraz budowaniu zaufania i lojalności wśród klientów i pracowników.
 • Nie da się tego uniknąć. Przepisy kładą coraz większy nacisk na ESG. Kiedy obowiązkowa sprawozdawczość zaczyna mieć na ciebie wpływ, nie masz innego wyjścia, jak tylko ją przetworzyć.

Prawdopodobnie już zajmujesz się niektórymi aspektami ESG w swojej firmie, tylko nie formalnie. Możesz więc wykorzystać nowy obowiązek jako okazję do zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy. Spodziewaj się jednak, że analiza, konfiguracja procesu i faktyczne przygotowanie raportu zajmie trochę czasu i nie zwlekaj.

Jesteś właścicielem małej firmy i obowiązkowy raport Cię nie dotyczy? Dostawcy lub klienci mogą wymagać od Ciebie dostarczania danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, więc ESG ostatecznie wpłynie również na Ciebie, choć nie bezpośrednio. Jeśli jednak będziesz w stanie dostarczyć te informacje, zyskasz przewagę konkurencyjną.

Dane do kontaktu

Napisz do nas, a my
odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i stosuje się do niej zasady Google polityki prywatnościwarunków korzystania z usługi

Wiadomości z naszego bloga