Zwykłe, poprawione, uzupełniające: czym różnią się rodzaje zeznań podatkowych?

Deklaracje podatkowe to koszmar dla wielu przedsiębiorców. Podczas ich wypełniania można popełnić błąd lub dwa. Dlatego oprócz zwykłego zeznania podatkowego istnieją zeznania korygujące i uzupełniające. Doradzimy, kiedy z nich skorzystać.

Zwykłe zeznanie podatkowe

Zwykłe zeznanie podatkowe to zeznanie podatkowe złożone w terminie określonym przez kodeks podatkowy. W tym terminie należy również zapłacić podatek. Szczegółowe zasady różnią się w zależności od rodzaju podatku.

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych okresem podatkowym jest zazwyczaj rok kalendarzowy.


Zeznanie podatkowe za poprzedni rok należy złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej

  • w ciągu 3 miesięcy od zakończenia poprzedniego roku, jeśli składasz zeznanie w formie papierowej (dotyczy tylko osób nieposiadających skrzynki danych, pozostałe osoby są zobowiązane do złożenia zeznania drogą elektroniczną);
  • w ciągu 4 miesięcy od zakończenia poprzedniego roku, jeśli składasz zeznanie elektronicznie;
  • w ciągu 6 miesięcy od końca poprzedniego roku, jeśli sprawozdanie finansowe zostało poddane prawnemu badaniu przez biegłego rewidenta lub jeśli zeznanie podatkowe zostało złożone w imieniu podatnika przez doradcę podatkowego lub prawnika.

Okresem rozliczeniowym dla podatku VAT jest miesiąc kalendarzowy (lub kwartał dla niektórych podatników - ale muszą oni najpierw uzyskać zgodę organu podatkowego). Płatnik VAT lub osoba zidentyfikowana musi złożyć deklarację w ciągu 25 dni od zakończenia okresu podatkowego.


Co należy wiedzieć wypełniając deklarację podatkową?
najczęściej popełniają błędy?

  • Rabaty. Sprawdź, czy w dokumentach uwzględniłeś wszystkie przysługujące Ci ulgi i świadczenia (ulga podatnika, ulga małżonka, ulga na dziecko...).

  • Załączniki. Upewnij się, że dołączyłeś załączniki do głównego formularza dla wszystkich rodzajów swoich dochodów. Jeśli ubiegasz się o odliczenia podatkowe (np. z tytułu odsetek od kredytu hipotecznego), pamiętaj, aby poprzeć swoje roszczenie odpowiednim zaświadczeniem (lub umową, jeśli ubiegasz się o odliczenie odsetek po raz pierwszy).

  • Podpis. Jeśli składasz dokumenty w formie papierowej, brak podpisu może kosztować Cię dodatkową wizytę w urzędzie.

Korekta zeznania podatkowego

Jeśli odkryjesz błąd w już złożonym zeznaniu podatkowym przed upływem terminu składania zeznań, możesz zastąpić dokument poprawionym zeznaniem, aby skorygować błąd przed upływem terminu. Organy podatkowe wezmą wówczas pod uwagę tylko nowe zeznanie.

Przykład: termin złożenia zeznania podatkowego upływa 1 kwietnia, dokument składasz 20 lutego. Na początku marca odkrywasz błąd, więc składasz skorygowane zeznanie podatkowe 15 marca. Urząd skarbowy uwzględnia wtedy tylko poprawiony dokument.

Aby złożyć skorygowane (i dodatkowe) zeznanie podatkowe, używasz tego samego formularza, co w przypadku zwykłego zeznania - po prostu zaznaczasz pole "skorygowane" na pierwszej stronie.

Dodatkowe zeznanie podatkowe

Odkryłeś nieprawidłowości po terminie złożenia zeznania? Nic straconego. Możesz złożyć dodatkowe zeznanie podatkowe w celu skorygowania błędu do 3 lat po terminie złożenia zwykłego zeznania podatkowego. Konkretna procedura zależy od tego, czy nieumyślnie zawyżyłeś, czy zaniżyłeś swój podatek.

Wyższy rzeczywisty podatek

Jeśli okaże się, że rzeczywisty podatek powinien być wyższy niż pierwotnie zgłoszony, należy złożyć dodatkowe zeznanie podatkowe. Masz na to czas do końca następnego miesiąca po wykryciu błędu. Na przykład, jeśli odkryjesz błąd 4 kwietnia, musisz złożyć nowy dokument do końca maja. W tym samym terminie należy również zapłacić niezapłacony podatek.

Niższy rzeczywisty podatek

Jeśli rzeczywisty podatek powinien być niższy, możesz (tj. masz prawo) złożyć dodatkowe zeznanie podatkowe według własnego uznania, w tym samym terminie, co w poprzedniej sytuacji. W tym samym czasie złożysz również wniosek o zwrot nadpłaty.


Uwaga. W niektórych przypadkach złożenie dodatkowego zeznania podatkowego nie jest możliwe. Są to głównie sytuacje, w których wnioskowany podatek jest weryfikowany przez organ podatkowy (np. podczas kontroli podatkowej).

Kary przy składaniu zeznania podatkowego

Złożenie zeznania podatkowego po terminie lub nieprawidłowo wiąże się z ryzykiem nałożenia kar.

Kara za spóźnienie rozpoczyna się od 6 dnia roboczego opóźnienia, w wysokości 0,05% podatku lub odliczenia podatkowego za każdy dzień (0,01% w przypadku strat podatkowych). Maksymalna kara nie przekroczy jednak 5% należnej kwoty (lub 300 000 CZK). Jeśli grzywna jest niższa niż 1000 CZK, urząd skarbowy ją umorzy. W przypadku wyższych kwot urząd skarbowy prześle nakaz zapłaty.

Kary za wykroczenia niepieniężne mogą zostać nałożone, jeśli na przykład wybierzesz niewłaściwą formę złożenia zeznania (zazwyczaj zeznanie papierowe zamiast elektronicznego) lub jeśli dostarczysz dokument nienadający się do przetworzenia. Urząd skarbowy najpierw ostrzeże Cię o błędzie - jeśli go nie poprawisz, może wydać nakaz zapłaty grzywny, która w najgorszym przypadku może wynieść do 50 000 CZK.

Kary są również płatne za spóźnioną płatność podatku. Od czwartego dnia po terminie płatności zaczynają być naliczane odsetki za zwłokę, które są oparte na stopie repo ustalonej przez CNB. Nawet w tym przypadku administracja państwowa umorzy karę, jeśli jej roczna kwota nie przekracza 1 000 CZK.

Nie rozpaczaj, jeśli organ podatkowy nałoży na ciebie karę. Możesz ubiegać się o zwolnienie z kary. Wnioski spełniające warunki określone w instrukcji metodologicznej Generalnej Dyrekcji Finansowej mają szansę powodzenia.

Łatwe składanie deklaracji podatkowych

Potrzebujesz pomocy z podatkami? Nasi specjaliści z przyjemnością przygotują dla Ciebie zeznanie podatkowe. Wystarczy skontaktować się z nami za pomocą poniższego formularza.


Dane do kontaktu

Napisz do nas, a my
odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i stosuje się do niej zasady Google polityki prywatnościwarunków korzystania z usługi

Wiadomości z naszego bloga