Jak ustala się obrót dla celów VAT?

Żaden przedsiębiorca nie może uniknąć rejestracji do podatku od towarów i usług (VAT), gdy sprzedaż jest wyższa. Obowiązek zapłaty podatku VAT zależy od wysokości obrotu. Podpowiemy Ci, jak go prawidłowo obliczyć.

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT?

Zgodnie z § 6 ustawy o VAT, podatnik (w uproszczeniu przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą) z siedzibą w Republice Czeskiej staje się podatnikiem VAT, jeżeli jego obrót w ciągu 12 poprzedzających kolejnych miesięcy kalendarzowych przekracza 2 000 000 CZK (do 2023 roku obowiązywał limit 1 000 000 CZK).

Wyjątek stanowią osoby, które wykonują wyłącznie świadczenia zwolnione z podatku bez prawa do odliczenia podatku (np. różne usługi finansowe).

Co liczy się jako obrót dla celów podatku VAT?

Ustawa o VAT (art. 4a) definiuje obrót jako sumę zwolnionych od podatku płatności (w tym wszelkich dopłat do cen) należnych przedsiębiorcy (podatnikowi) z tytułu wszystkich realizowanych przez niego transakcji z miejscem świadczenia na terytorium kraju. Możesz myśleć o tym jako np. o wszystkich kwotach zafakturowanych za produkty, które dostarczyłeś klientom.

Suma wszystkich płatności za:

  • Ogólne dostawy podlegające opodatkowaniu - typowo towary i usługi dostarczane w Republice Czeskiej.
  • Dostawy zwolnione z prawem do odliczenia podatku - najczęściej są to dostawy towarów w ramach UE (które są jednak zwolnione z VAT w Czechach, jeśli spełnione są warunki) lub eksport towarów do krajów trzecich.
  • Dostawy zwolnione bez prawa do odliczenia podatku na podstawie § 54 do 56a (głównie usługi finansowe), chyba że są to czynności uzupełniające i okazjonalne. Te specyficzne świadczenia muszą być monitorowane przez przedsiębiorcę, mimo że świadcząc je nie musi on automatycznie rejestrować się do VAT (nawet jeśli kwota przekracza odpowiedni próg). Jeśli jednak świadczy również jakieś świadczenie podlegające opodatkowaniu, nie może obejść się bez rejestracji.

Nie są one wliczane do obrotu:

  • Opłaty za dostawę lub udostępnienie środków trwałych, chyba że są one częścią działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
  • Zaliczki na poczet dostaw podlegających opodatkowaniu oraz transakcji z miejscem świadczenia poza terytorium kraju (np. przebudowa nieruchomości zagranicznej lub świadczenie usług doradczych na rzecz przedsiębiorstwa z innego kraju).

Dla wyjaśnienia: Obrót ma przede wszystkim odzwierciedlać to, jak radzi sobie Twój biznes - nie obejmuje więc transakcji nadzwyczajnych. Przykładowo, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie osiąga progu wymaganego do rejestracji poprzez swoją normalną działalność, mógłby go przekroczyć w jednorazowej sprzedaży ziemi. Wyjątek ma na celu zapobieganie takim sytuacjom.

Co z terminami?

Przy obliczaniu wysokości obrotu za dany okres zawsze decydujący jest termin wykonania dostawy podlegającej opodatkowaniu (ewentualnie dostawy zwolnionej z prawem do odliczenia) oraz kwota, którą przedsiębiorca otrzyma tytułem wynagrodzenia. Nie ma zatem znaczenia, kiedy faktura zostanie faktycznie zapłacona.

Zgodnie z art. 94 ustawy o VAT, w przypadku przekroczenia określonego obrotu musisz zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT. Masz na to czas do 15 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym przekroczyłeś próg.


Dane do kontaktu

Napisz do nas, a my
odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i stosuje się do niej zasady Google polityki prywatnościwarunków korzystania z usługi

Wiadomości z naszego bloga