Podatek liniowy w pigułce: warunki, zasady, kwoty

Podatek liniowy jest w Czechach wciąż względną nowością. Obiecuje mniej administracji dla przedsiębiorców - ale opłaca się tylko niektórym. Poniższy tekst pomoże Ci ustalić, czy jesteś jednym z nich.

Co to jest podatek liniowy?

Podatek liniowy to specjalny rodzaj podatku, który osoby samozatrudnione mogą dobrowolnie płacić od 2021 r. Jest to zryczałtowana miesięczna kwota, która obejmuje płatność za podatek dochodowy oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zdecydują się wejść w system podatku liniowego, nie muszą płacić minimalnych obowiązkowych płatności (płacą je w ramach ryczałtu) i w większości przypadków nie muszą składać deklaracji podatkowej.

W ramach systemu ryczałtowego nie można jednak ubiegać się o ulgi na wydatki lub ulgi podatkowe. Dlatego zalecamy ostrożne rozważenie przejścia na podatek liniowy, ponieważ tylko w przypadku niektórych firm jednoosobowych będzie to oszczędność pieniędzy. Zazwyczaj tym, którzy zarabiają 600 000-2 000 000 CZK rocznie i stosują minimalne ulgi podatkowe.

Kto może skorzystać z podatku liniowego?

Aby wejść do systemu podatku liniowego, musisz spełnić następujące warunki:

  • Twój roczny dochód z działalności gospodarczej nie przekracza 2 milionów koron.
  • Nie jesteś płatnikiem podatku VAT.
  • Nie masz również pracy obok swojej działalności, w której Twoje wynagrodzenie podlega opodatkowaniu zaliczkowemu (zazwyczaj jest to praca najemna). Jako zatrudniony samozatrudniony możesz zastosować podatek liniowy tylko wtedy, gdy Twoje wynagrodzenie podlega opodatkowaniu u źródła. Jest on zazwyczaj potrącany od małych zarobków, na przykład od DPP z miesięcznym dochodem do 10 000 CZK (chyba że podpiszesz deklarację podatnika).
  • Twoje pozostałe dochody nie przekraczają 50 000 CZK rocznie. To kryterium dotyczy dochodów z aktywów kapitałowych (odsetki od obligacji itp.), czynszów i innych dochodów zgodnie z §8-10 ustawy o podatku dochodowym.
  • Nie jesteś wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ani komplementariuszem w spółce komandytowej.

Uwaga: automatycznie stajesz się płatnikiem VAT, jeśli Twoje dochody za 12 kolejnych miesięcy przekroczą 2 miliony koron. Okres ten nie musi jednak pokrywać się z rokiem kalendarzowym - dlatego ustawa podaje dwa różne kryteria w tym zakresie.

Jak ubiegać się o podatek liniowy?

Rejestracja do podatku liniowego jest prosta. Jeśli spełniasz ustawowe kryteria wejścia w system podatku liniowego, wystarczy, że odpowiednio wcześnie zgłosisz to do urzędu skarbowego. Najszybciej można to zrobić za pośrednictwem portalu Mojedane.cz - w dziale Podatek dochodowy od osób fizycznych znajduje się formularz Zgłoszenie przystąpienia do programu ryczałtowego. Termin złożenia wniosku upływa zawsze 10 stycznia roku, w którym zamierzasz wejść do systemu ryczałtowego.

Wyjątek stanowią osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które rozpoczynają ją po tej dacie. Mogą oni złożyć zgłoszenie do dnia rozpoczęcia samozatrudnienia (w tym terminie musisz też zarejestrować się do podatku dochodowego od osób fizycznych).

Po rejestracji zaczniesz dokonywać comiesięcznych wpłat do lokalnego urzędu skarbowego. Numery kont urzędów regionalnych znajdziesz w naszym poradniku: jak płacić podatek. Kwota jest zawsze płatna do 20 dnia miesiąca, za który płacisz ryczałt.

Uwaga: Zawsze płacisz pełną kwotę podatku zryczałtowanego za cały miesiąc - nawet jeśli np. dopiero 10 dnia miesiąca wejdziesz na system podatku zryczałtowanego.

Ile zapłacę podatku liniowego?

Wysokość podatku liniowego dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą zmienia się z roku na rok - jest ona uzależniona od aktualnego średniego wynagrodzenia. Do niedawna podatek ten miał formę jednej stałej kwoty wspólnej dla wszystkich podatników. Z początkiem 2023 roku weszła jednak w życie nowelizacja ustawy, która wprowadza 3 pasma podatku liniowego.

Głównym kryterium wejścia do każdego z pasm jest wysokość Twojego dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy. Jednak pewną rolę odgrywa również dziedzina Twojej działalności.

Warunki wejścia do pasm podatkowych zostały zestawione w poniższej tabeli. Aby wejść do danego pasma, wystarczy spełnić przynajmniej jeden z warunków w danym wierszu.

Rodzaj przedziału Kwota dochodu z działalności gospodarczej
Band I. do 1 mln. CZK ( niezależnie od rodzaju działalności) do 1,5 mln. CZK, jeżeli co najmniej 75% tego dochodu pochodzi z działalności, w stosunku do której można zastosować 80% lub 60% wydatki ryczałtowe do 2 mln CZK, jeśli co najmniej 75% tych dochodów pochodzi z działalności, do której stosuje się 80% stawkę ryczałtową wydatków
Zespół II do 1,5 mln CZK (niezależnie od rodzaju działalności) do 2 mln. CZK, jeżeli co najmniej 75% tych dochodów pochodzi z działalności, do której miałaby zastosowanie stawka ryczałtowa dla wydatków w wysokości 80% lub 60%
Pasmo III do 2 mln CZK (niezależnie od rodzaju działalności)

Twój przedział podatkowy jest oparty na rocznym dochodzie za poprzedni rok podatkowy. Jeśli w ciągu roku przekroczysz limity dla wybranego przez Ciebie pasma, musisz powiadomić o tym urząd skarbowy za pomocą specjalnego formularza. Urząd skarbowy poinformuje Cię wtedy, ile podatku musisz zapłacić. W przeciwnym razie, jeśli zarabiasz mniej i spełniasz warunki dla niższego pasma, procedura jest podobna. Wówczas powiadomisz urząd o innej wysokości podatku i odzyskasz nadpłatę.

Dodamy, że bandy nie można zmienić w trakcie roku, korekty można dokonać jedynie w terminie przystąpienia do systemu ryczałtowego (czyli do 10 stycznia).

Jeśli wiesz, do której grupy należysz, możesz łatwo wywnioskować wysokość swojej miesięcznej zaliczki:

Zestawienie miesięcznych zaliczek na podatek liniowy
Rodzaj grupy podatkowej Łączna kwota ryczałtu Podatek dochodowy Ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie zdrowotne
Zakres I 6 208 CZK 100 CZK 3 386 CZK 2 722 CZK
Zespół II 16 000 CZK 4 963 CZK 7 446 CZK 3 591 CZK
Zespół III 26 000 CZK 9 320 CZK 11 388 CZK 5 292 CZK

Przykład modelowy: czy podatek liniowy się opłaca?

Miroslav utrzymuje się z pracy jako freelancer IT, zarabiając 1,2 mln CZK rocznie. Obecnie w zeznaniu podatkowym domaga się podatku liniowego w wysokości 60% swoich dochodów (działalność informatyczna jest wolnym zawodem). Przy obliczaniu podatku stosuje jedynie ulgę podatnika. Nie chce nadpłacać na podatkach, dlatego obecnie rozważa wejście w system podatku liniowego.

Przy obecnym systemie Miroslav zapłaciłby łącznie 11 992 CZK. Jeśli zdecyduje się na podatek liniowy, znajdzie się w I grupie podatkowej, ponieważ zarabia do 1,5 mln koron rocznie. Jego działalność nadal podlega 60% ryczałtowym wydatkom. Zapłaci więc tylko 6 208 CZK miesięcznie - i zaoszczędzi 5 784 CZK w porównaniu z poprzednio.

Porównanie miesięcznych opłat od dochodu 1,2 mln CZK. CZK z wolnego zawodu
Pozycja Wydatki ryczałtowe (60%) Podatek ryczałtowy (I grupa)
Podatek dochodowy 3 430 CZK 100 CZK
Ubezpieczenie społeczne 5 840 CZK 3 386 CZK
Ubezpieczenie zdrowotne 2 722 CZK 2 722 CZK
Razem 11 992 CZK 6 208 CZK

Gdyby jednak Miroslav zarobił tylko połowę pierwotnej kwoty, czyli 600 000 CZK, to w trybie niefranczyzowym płaciłby miesięcznie 6 096 CZK. Nadal jednak płaciłby podatek ryczałtowy w wysokości 6 208 CZK, więc w tym przypadku zmiana nie byłaby opłacalna.


Zastanawiasz się, czy warto przejść na podatek liniowy? Oblicz to na oficjalnym kalkulatorze Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej.

Podatek liniowy a zeznania podatkowe

W ramach podatku liniowego zazwyczaj nie musisz składać deklaracji podatkowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w trakcie roku podatkowego naruszysz jedno lub więcej kryteriów wejścia do systemu ryczałtowego.

Na przykład, jeśli zarobisz więcej niż 2 miliony koron w ciągu roku, nie będziesz musiał składać zeznania podatkowego.

Nie zapomnij, że jeśli zostałeś wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komplementariuszem spółki komandytowej lub płatnikiem VAT, lub jeśli Twój roczny dochód przekracza 2 miliony koron, musisz również zrezygnować z systemu podatku liniowego podczas składania zeznania podatkowego.


Przypominamy: Automatycznie pozostajesz w systemie podatku liniowego, dopóki się z niego nie wycofasz - przymusowo lub dobrowolnie.

Potrzebujesz pomocy w zakresie podatków i księgowości? A może dopiero rozważasz założenie działalności gospodarczej? Nasi eksperci chętnie Ci doradzą. Wystarczy zostawić im wiadomość w poniższym formularzu.

Dane do kontaktu

Napisz do nas, a my
odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i stosuje się do niej zasady Google polityki prywatnościwarunków korzystania z usługi

Wiadomości z naszego bloga