Zmiany podatkowe i księgowe: co nas czeka od 2024 roku?

W ramach konsolidacji finansów publicznych rząd wprowadził środki mające pomóc nadmiernie zadłużonemu skarbowi państwa, tzw. pakiet konsolidacyjny lub naprawczy. Został on podpisany przez prezydenta w środę 22 listopada 2023 r., a następnie opublikowany w Zbiorze Ustaw. Większość dostosowań dotyczy podatków i innych obowiązkowych opłat. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jakie główne zmiany obowiązują od 1 stycznia 2024 r. (chyba że zaznaczono inaczej dla poszczególnych pozycji).

Podatek dochodowy od osób prawnych:

 • wzrost stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 21%;
 • wprowadzenie limitu 2 mln. CZK dla ceny wejścia pojazdów osobowych dla celów amortyzacji podatkowej;
 • zniesienie możliwości odliczenia od podatku cichego wina jako prezentu reprezentacyjnego;
 • wprowadzenie możliwości nieopodatkowania niezrealizowanych różnic kursowych.

Podatek od wartości dodanej:

 • wprowadzenie trzech stawek VAT: 0%, obniżonej 12% i podstawowej 21% (stawki 10% i 15% zostaną zniesione);
 • stawka zerowa będzie miała zastosowanie do książek;
 • stawka 12% obejmie m.in. usługi noclegowe i gastronomiczne, gazety i czasopisma, artykuły spożywcze czy prace budowlane w domach i mieszkaniach;
 • Stawka 21% będzie natomiast od niedawna stosowana m.in. do usług fryzjerskich, wywozu odpadów komunalnych czy dostawy kwiatów ciętych i drewna opałowego.

Jak zmiany wpłyną na formularze VAT? Deklaracja VAT pozostanie niezmieniona (poza drobnymi zmianami sformułowań w wybranych wierszach), a związane z nią instrukcje zostaną zmienione.

Nie będzie również większych zmian w formularzu deklaracji kontrolnej, głównie ze względu na możliwość zgłaszania transakcji otrzymanych według pierwotnych stawek nadal w standardowym okresie 3 lat. W przypadku transakcji podlegających stawce 12% będzie można korzystać z pól Podstawa opodatkowania 2 i Podatek 2, które wcześniej były używane do zgłaszania transakcji podlegających stawce 15%. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Administracji Finansowej Republiki Czeskiej.

Odliczenia i podatek dochodowy od osób fizycznych:

Zmiany dla wszystkich

 • zniesienie czesnego i ulgi studenckiej;
 • ograniczenie ulgi podatkowej dla współmałżonka do opieki nad dziećmi do lat 3;
 • przesunięcie progu dla progresywnej 23% stawki podatkowej z czterokrotności do trzykrotności średniego wynagrodzenia (od stycznia 2024 r. obowiązywać będzie nowy próg dochodowy w wysokości 1 582 812 CZK rocznie lub 131 901 CZK miesięcznie);
 • ujednolicenie limitu odliczenia od podatku wpłat na oszczędności emerytalne i kapitałowe ubezpieczenie na życie, przy czym możliwe jest również zastosowanie tego odliczenia do nowego instrumentu zabezpieczenia emerytalnego, tzw. długoterminowego produktu inwestycyjnego (LTIP) - łącznie od podstawy opodatkowania można odliczyć do 48 000 CZK rocznie (limit jest wspólny dla wszystkich trzech produktów);
 • podwyższenie progu zwolnienia nieodpłatnych dochodów (darowizn) z 15 000 CZK do 50 000 CZK rocznie;
 • wprowadzenie limitu 40 mln CZK. 40 000 CZK w przypadku zastosowania zwolnienia dochodu ze sprzedaży papierów wartościowych lub akcji po spełnieniu testu czasowego (obowiązuje od 2025 r. - specjalna definicja ceny nabycia będzie miała zastosowanie do akcji nabytych do końca 2024 r.);
 • obniżenie limitu zwolnienia wygranych w loterii lub loterii z 1 miliona złotych. Limit obniżenia kwoty loterii lub loterii do 50 000 CZK.

Zmiany dla osób prowadzących działalność na własny rachunek

 • wzrost stawki ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących działalność na własny rachunek o 0,6 punktu procentowego (do 2,7%);
 • zwiększenie podstawy wymiaru ubezpieczenia społecznego dla osób prowadzących działalność na własny rachunek z 50% do 55%;
 • stopniowy wzrost minimalnej podstawy wymiaru ubezpieczenia społecznego o 5% rocznie do 2026 r. (z obecnych 25% do 40% średniego wynagrodzenia).

Zmiany dla pracowników

 • przywrócenie składki na ubezpieczenie chorobowe w wysokości 0,6% wynagrodzenia pracowników (pracodawcy nadal będą płacić 2,1% za swoich pracowników, tak jak dotychczas);
 • ograniczenie świadczeń niepieniężnych dla pracowników (wkład w wydarzenia sportowe i kulturalne, korzystanie z placówek edukacyjnych lub rekreacyjnych itp.) do połowy średniego wynagrodzenia rocznie - w 2024 r. będą one zwolnione do 21 983 CZK (jeśli pracownicy wykorzystają wyższą wartość świadczeń w ciągu roku, różnicę trzeba będzie opodatkować i zapłacić od niej ubezpieczenie zdrowotne i społeczne);
 • ograniczenie ulgi podatkowej dla umów o dzieło i wprowadzenie rejestracji pełnych etatów;
 • dostosowanie stawek opodatkowania samochodów służbowych wykorzystywanych również do celów prywatnych pracowników - dotychczas opodatkowany przychód niepieniężny w wysokości 1% ceny pojazdu zostanie teraz podzielony na dwie dodatkowe stawki w zależności od klasy emisyjnej samochodu (stawka 0,5% będzie miała zastosowanie do pojazdów niskoemisyjnych i tylko 0,25% do pojazdów bezemisyjnych);
 • ujednolicenie zwolnienia diet żywieniowych do wysokości 70% diety żywieniowej za podróż służbową trwającą od 5 do 12 godzin (tj. 107,10 CZK), niezależnie od formy (posiłki zapewnione w miejscu pracy, bony żywieniowe, talony żywieniowe) - znana zasada możliwości odliczenia od podatku talonu żywieniowego do wysokości 55% jego wartości zostaje całkowicie zniesiona;
 • zniesienie odliczenia od podatku składek na rzecz związku zawodowego;
 • zniesienie zwolnienia podatkowego dla nieodpłatnych świadczeń do 2 000 CZK rocznie i pomocy społecznej w celu przezwyciężenia wyjątkowo trudnej sytuacji.

Księgowość:

 • zmiana sposobu obliczania obrotu netto;
 • możliwość prowadzenia księgowości w tzw. walucie funkcjonalnej - funtach brytyjskich, euro lub dolarach amerykańskich;
 • wprowadzenie obowiązku sporządzania raportu zrównoważonego rozwoju.

Wskazówka: Szczegółowe informacje na temat nowej definicji obrotu i rozliczania w walutach obcych można znaleźć w artykule: zmiany w rachunkowości od 2024 r.

Podatek akcyzowy i podatek energetyczny:

 • wprowadzenie nowego podatku od wkładów do e-papierosów;
 • 10-procentowa podwyżka podatku od papierosów, cygar i tytoniu do palenia (plus dalsze podwyżki w kolejnych latach);
 • 10-procentowa podwyżka akcyzy na alkohol w 2024 r., a także w 2025 r. (wino niemusujące pozostaje bez zmian).

Podatek od nieruchomości:

 • wzrost podatku od nieruchomości do 1,8 razy od 2024 r;
 • wprowadzenie współczynnika inflacji (od 2025 r. podatek będzie automatycznie zwiększany o inflację za poprzedni okres) - w 2024 r. współczynnik zostanie ustalony na poziomie 1, a kolejne zmiany będą ogłaszane przez Ministerstwo Finansów do 30 czerwca roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy.

Wskazówka: Więcej informacji w artykule o zmianach w podatku od nieruchomości.

Oprócz zmian w obszarze podatkowym i księgowym, rząd przygotował również inne zmiany legislacyjne i środki mające na celu zmniejszenie deficytu budżetowego państwa. Pełną listę można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Dane do kontaktu

Napisz do nas, a my
odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i stosuje się do niej zasady Google polityki prywatnościwarunków korzystania z usługi

Wiadomości z naszego bloga