Jak obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

Jako firma, co roku składasz zeznanie podatkowe. Dzięki temu dowiesz się, ile pieniędzy płacisz rządowi w ramach podatku dochodowego. Doradzimy Ci, jak prawidłowo określić podstawę opodatkowania i sam podatek.

Jak obliczany jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest obliczany jako 15% podstawy opodatkowania. Podatnicy o wysokich zarobkach stosują następnie stawkę 23%. Podwyższona stawka dotyczy osób, których podstawa opodatkowania przekracza trzykrotność średniego rocznego wynagrodzenia - kwotę 1 582 812 CZK (do 2023 r. była to czterokrotność, czyli 1 935 552 CZK).

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym (ITA) za podstawę opodatkowania uważa się całkowitą różnicę między dochodem a wydatkami "poniesionymi w celu jego zabezpieczenia, osiągnięcia i utrzymania".

Podstawa opodatkowania składa się z kilku pod-podstaw. Dlaczego? Wiele osób ma kilka rodzajów dochodów, które należy rozróżnić w zeznaniu podatkowym. Tak zwane częściowe podstawy opodatkowania są zatem obliczane oddzielnie dla każdego rodzaju dochodu. Następnie są one sumowane, aby utworzyć całkowitą podstawę opodatkowania, od której oblicza się podatek.

Możesz mieć łącznie 5 rodzajów dochodów. Każdy z nich podlega innej sekcji ustawy o podatku dochodowym, więc obowiązują inne zasady. Są to

  • dochód z pracy najemnej (§ 6 ustawy o podatku dochodowym),
  • dochód z samozatrudnienia (§ 7 ITA),
  • dochód z aktywów kapitałowych (§ 8 ITA),
  • dochód z wynajmu (§ 9 ITA),
  • inne dochody (§ 10 ITA).

Poniżej przyjrzymy się im bardziej szczegółowo.

Dochód z działalności zależnej

Składają się na nie dochody z zatrudnienia, zarówno na podstawie głównego stosunku pracy, jak i umów. Do tej kategorii zalicza się również dochód za pracę w charakterze wspólnika i członka spółdzielni czy wynagrodzenie dla dyrektora zarządzającego. Podatek od tego dochodu jest najczęściej obliczany od wynagrodzenia brutto i w tym przypadku nie wnioskuje się o zwrot kosztów.

W zeznaniu podatkowym dochód z pracy jest wpisywany w sekcji 2 dokumentu. Kwota dochodu z zatrudnienia jest potwierdzona zaświadczeniem o dochodzie podlegającym opodatkowaniu wydanym przez pracodawcę.

Dochód z samozatrudnienia

Jest to dochód z działalności gospodarczej (głównej i dodatkowej) lub z działalności autorskiej. Dochód z samozatrudnienia może być opodatkowany na kilka sposobów, które zostały szczegółowo opisane w artykule na temat opodatkowania osób samozatrudnionych.

Krótko mówiąc, masz następujące opcje: albo rejestrujesz tylko swój dochód i stosujesz tak zwane ryczałty wydatków w swoim zeznaniu podatkowym, albo zgłaszasz swoje rzeczywiste wydatki. W tym przypadku należy jednak również prowadzić ewidencję podatkową lub księgi rachunkowe i dokumentować wydatki. Inną alternatywą jest przystąpienie do systemu podatku liniowego, ale jeśli spełnione są warunki, nie składasz zeznania podatkowego.

Wskazówka! Jak sprawdzić, co można odliczyć od podatku? Przy obliczaniu podstawy opodatkowania możesz uwzględnić tylko te koszty uzyskania przychodu (lub wydatki, jeśli prowadzisz ewidencję podatkową), które zostały poniesione w roku podatkowym.

Dochód z aktywów kapitałowych

Dochód z aktywów finansowych również podlega opodatkowaniu. Należą do nich na przykład udziały w zyskach spółek kapitałowych, dochody z lokat lub odsetki od papierów wartościowych. Mogą tu wystąpić dwie sytuacje:

  1. Bank (lub inny płatnik) potrąci dla Ciebie podatek od niektórych dochodów z aktywów kapitałowych. Zazwyczaj są to odsetki od rachunków niebiznesowych lub krajowych papierów wartościowych. Dochód ten jest już opodatkowany, więc nie wykazuje się go w zeznaniu podatkowym.
  2. W zeznaniu podatkowym wykazuje się inne dochody kapitałowe, z wyjątkiem pożyczek (w ich przypadku nie można ubiegać się o zwrot kosztów).

Dochód z wynajmu

Dochód z wynajmu jest opodatkowany w podobny sposób jak dochód z działalności gospodarczej. Stosuje się zryczałtowaną staw kę w wysokości 30% dochodu lub zgłasza rzeczywiste wydatki związane z wynajmem (zazwyczaj amortyzację) w zeznaniu podatkowym.

Inne dochody

Inne dochody obejmują na przykład dochody ze sprzedaży akcji, samochodów i nieruchomości (chyba że są zwolnione), a także dochody ze sprzedaży kryptowalut i wygranych na loterii. Podlegają one jednak opodatkowaniu tylko wtedy, gdy przekraczają kwoty określone w ustawie o podatku dochodowym.

Jeśli dochód ze sprzedaży papierów wartościowych nie jest zwolniony z podatku (na przykład, jeśli nie spełniasz testu czasowego - 3 lata dla udziałów, 5 lat dla akcji), możesz odliczyć od niego wydatki poniesione na ich nabycie.

Inne dochody obejmują również dochody z działalności dorywczej, ale są one zwolnione z podatku, jeśli ich całkowita roczna kwota nie przekracza 30 000 CZK.

Łatwe rozliczenie podatkowe

Jeśli nie chcesz martwić się o podatki, pozwól naszym specjalistom od razu przygotować Twoje zeznanie podatkowe. Po prostu napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Dane do kontaktu

Napisz do nas, a my
odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i stosuje się do niej zasady Google polityki prywatnościwarunków korzystania z usługi

Wiadomości z naszego bloga